بایگانی/آرشیو وبگاه ها

آس ویچ

آس ویچ ۱۵۰۰۰ تومان ۱۷۰۰۰ تومان   ساندویچ با ترکیبی از گوشت تازه بره،  شتر،  شترمرغ.  وزن گوشت آماده  شده بیش از ۱۱۰ گرم تف داده شده با سالسای تازه بهمراه روغن شحم گاو و آب روغن قلم گاو...  همراه با نان نیم باگت چند قله روگن دار و غوره …

بیشتر بخوانید »

میتویچ

میتویچ ۸۰۰۰ تومان ۶۰۰۰ تومان   ساندویچ با ترکیبی از گوشت تازه بره،  شتر،  شترمرغ. وزن گوشت آماده  شده بیش از ۱۱۰ گرم تف داده شده با سالسای تازه بهمراه روغن شحم گاو و آب روغن قلم گاو... همراه با نان نیم باگت چند قله روگن دار و غوره شور …

بیشتر بخوانید »

میتو ویچ

میتو ویچ ۱۴۰۰۰ تومان ۱۶۰۰۰ تومان ساندویچ با ترکیبی از گوشت تازه بره،  شتر،  شترمرغ. وزن گوشت آماده  شده بیش از ۱۱۰ گرم تف داده شده با سالسای تازه بهمراه روغن شحم گاو و آب روغن قلم گاو... همراه با نان نیم باگت چند قله روگن دار و غوره شور …

بیشتر بخوانید »